zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Więcej na temat polityki prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 2016. 119), zwanym dalej „Rozporządzeniem”,IPP zapewnia ochronę danych osobowych powierzonych przez osoby, które zarejestrowały się za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: dominteligentny.ipp.com.pl. … .
2. Na potrzeby niniejszego dokumentu odpowiednie zastosowanie mają definicje wskazane w Regulaminie znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: ...
3. Administratorem danych osobowych w Sklepie jest IPP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, NIP 526-27-09-819, REGON 015512820. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
4. Każdy Zalogowany ma prawo do dostępu do danych osobowych jego dotyczących , prawo do sprostowania danych osobowych; ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy Zalogowany ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisząc na adres:…
6. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Administracją Sklepu (sklep@dominteligentny.ipp.com.pl).
7. Dane osobowe Zalogowanych, IPP uzyskuje podczas zakładania konta lub realizowania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• realizacji zamówienia;
• świadczenia drogą elektroniczną usług na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz możliwości pełnego korzystania z możliwości Sklepu;
• kontaktu w sprawie Zamówień i odpowiedzi na pytania;
a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
oraz:
• w celu realizacji zobowiązań podatkowych i rachunkowych;
• windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
9. W przypadku wyrażenia zgodny na działania marketingowe, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe mogą być wykorzystane w celu:
• tworzenia spersonalizowanych działań i komunikatów marketingowych;
• informowania o prowadzonych przez Administrację Sklepu programach lojalnościowych, akcjach promocyjnych, itp.;
• zapisywania danych w plikach cookies.
10. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię, nazwisko / nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, login, hasło.
11. Uzyskanie przez IPP danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówień w Sklepie. Niepodanie tych danych lub podanie danych nieprawidłowych/niepełnych uniemożliwia świadczenie usług w Sklepie oraz realizację Zamówień.
12. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
13. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez IPP danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
14. IPPnie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania).
15. Dane osobowe Zalogowanych nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
16. Dane osobowe Zamawiających i Zalogowanych są przechowywane na czas obowiązującej umowy a także po jej zakończeniu (w celach archiwizacyjnych, wykonywania czynności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń, itp., jednak nie dłużej niż 10 lat od zakończenia umowy).
17. IPP nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pliki cookies

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem anonimowych informacji zawartych w plikach cookies i danych zebranych przez standardowe narzędzia służące do analityki internetowej (Google Analytics i pokrewne).
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne, przechowywane są w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalną sygnaturę.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Użytkownika Sklepu jest IPP.
4. IPP wykorzystuje następujące pliki cookies:
• „funkcjonalne” zapewniające poprawne funkcjonowania elementów Sklepu takich jak: koszyk, obsługa konta Zalogowanego, itp.
• umożliwiające zachowanie sesji, dzięki której Zalogowany nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• umożliwiające tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co pozwala dostosować go lepiej do potrzeb Użytkowników.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

// Szeroka oferta

Najlepsze urządzenia
do inteligentnego domu

// Szybka dostawa

Nie musisz długo czekać
na przesyłki od nas

// Najlepsze ceny

Inteligentny dom
w najlepszych scenach